Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Beynəlxalq Antiterror Təlim Mərkəzi

Beynəlxalq terrorçuluq və onun müxtəlif təzahür formalarına qarşı mübarizə, eləcə də təhlükəsizliyin digər aspektlərinə dair kurslar, seminarlar, konfranslartəlimlər .